ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κύρια υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία μας είναι η κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων. Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου κάθε απαιτούμενη διαδικασία, από το στάδιο των εκσκαφών έως την αποπεράτωση κάθε έργου. Η παρουσία έμπειρου μηχανικού καθημερινά στο χώρο του έργου εξασφαλίζει την ορθή καθοδήγηση των συνεργείων και τη σωστή επίβλεψη κάθε έργου. Χάρη στη σταθερή συνεργασία μας με εξειδικευμένα συνεργεία, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια κάθε κατασκευής.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Δήμου Κατασκευαστική έχει ως αντικείμενο την πώληση κατοικιών, καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων. Οι κατασκευές πραγματοποιούνται σε εξολοκλήρου αγορασμένα από την εταιρία οικόπεδα ή αποκτημένα με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Επίσης κατασκευάζουμε και διαθέτουμε προς πώληση μεζονέτες καθώς και μονοκατοικίες.